Zákon o bankách

1,990 Kč
Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání
Autor: 
Smutný Aleš
Autor: 
Pihera Vlastimil
Autor: 
Sýkora Pavel
Autor: 
Cuník Tomáš
Podnázev: 
Komentář, 2. vydání
ISBN: 
978-80-7400-764-4
EAN: 
9788074007644
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 1990 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
2.
Rok vydání: 
2019
Počet stran: 
888

Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní předpisy i rozhodovací a metodickou činnost ČNB a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Využita je i judikatura a česká i zahraniční odborná literatura. Zaměření komentáře je především praktické a směřuje k řešení velkého množství dosud identifikovaných výkladových nejasností, ať už se týkají licence banky, tzv. černého bankovnictví, pravidel obezřetného podnikání, auditu banky, bankovního tajemství a dalších otázek. Zkušenosti autorského kolektivu zahrnují mj. práci v ČNB, ECB, advokacii, ve velkých bankách i v akademické sféře. Komentář je určen především podnikovým právníkům bank, ale i družstevních záložen a dalších finančních institucí, pracovníkům v oblasti dohledu i finanční legislativy, advokátům, soudcům, auditorům i širší odborné veřejnosti, pokud přichází do styku s finančním právem.