Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

711 Kč
Zákon o elektronických komunikacích komentář
ISBN: 
978-80-7201-739-3
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 790 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Praktické právnické příručky
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
480
Formát: 
A5

Publikace komentuje právní úpravu v oblasti elektronických komunikací, o nichž se v odborných kruzích začalo hovořit zejména s nástupem mobilních telefonů a internetu, a postupem doby se staly jedním z nejvlivnějších oborů. Komise Evropských společenství v průběhu roku 1999 (a znovu v letech 2005–2007) provedla zevrubnou revizi stavu regulace, jakož i dosaženého stupně liberalizace telekomunikací v Evropské unii.
Předložená práce chce přispět k širší popularizaci evropské koncepce elektronických komunikací, která přijetím zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (v kontextu s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, zákonem o ČT, zákonem o ČRo, autorským zákonem), nalezla své hmotněprávní vyjádření v českém právu. Popisují se zde vazby mezi tímto zákonem a zvláštními zákony, které s právní úpravou elektronických komunikací přímo či nepřímo souvisejí (např. ochrana osobních údajů, autorskoprávní problematika nebo trestněprávní aspekty).
Kniha je určena širokému okruhu čtenářů, advokátům, manažerům a podnikatelům v oblasti informačních a komunikačních systémů, jakož i rozhlasového a televizního vysílání, uživatelům elektronických komunikací, studentům informatických, technických, ekonomických, manažerských a právnických fakult vysokých škol všech směrů. Užitečnou pomůckou pro spolehlivou orientaci se stane nepochybně i pro soudce, státní zástupce a především právníky, působící v oblasti veřejné správy.