Zákon o nemocenském pojištění

332 Kč
Zákon o nemocenském pojištění s komentářem, příklady a výkladem problematiky náh
Autor: 
Přib Jan
Autor: 
Schmied Zdeněk
Podnázev: 
s komentářem, příklady a výkladem problematiky náhrady mzdy k 1. 1. 2020
ISBN: 
978-80-7554-249-6
EAN: 
9788075542496
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 369 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
ANAG
Vydání: 
12.
Rok vydání: 
2020
Počet stran: 
384

Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů.
Změny v nemocenském pojištění od roku 2020

Zohledňuje stav k 1. 1. 2020. Změny od 1. 1. 2020 se týkají údajů, které se každý rok k 1. lednu mění v návaznosti na výši průměrné mzdy. Jde o nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění. Dne 1. 1. 2020 nabývá účinnosti významná a rozsáhlá změna zákona o nemocenském pojištění, která se týká zavedení eNeschopenky. Tato změna se dotýká pojištěnců nemocensky pojištěných, zaměstnavatelů a ošetřujících lékařů. Příručka obsahuje i změnu ve výkladu pravděpodobného příjmu a podrobný výklad pojmu „sjednaná částka započitatelného příjmu“. V publikaci jsou podrobně popsány nové změny a některé dosavadní výklady jsou doplněny.
Podrobný komentář včetně praktických příkladů

Nově se obsah příručky rozšiřuje o ta ustanovení zákoníku práce, jimiž se upravuje náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. K těmto zákonným ustanovením je připojen podrobnější komentář včetně praktických příkladů pro řešení předmětné problematiky. Část týkající se náhrady mzdy systematicky navazuje na ta ustanovení zákona o nemocenském pojištění, která jsou z hlediska nároku na náhradu mzdy a její výplatu rozhodující.