Zákon o obchodních korporacích. Komentář

2,477 Kč
Zákon o obchodních korporacíh
Autor: 
Lasák Jan
Autor: 
Pokorná Jarmila
Autor: 
Čáp Zdeněk
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-7478-326
Dostupnost: 
V TISKU
Obvyklá cena: 2985 Kč
Sleva: 
17%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Rok vydání: 
2014
Počet stran: 
2000
Poznámka: 
Použijte funkci Hlídací pes - tlačítko "Pohlídat". Zašleme Vám upozornění, jakmile kniha vyjde.

První komentář zákona o obchodních korporacích, který zahrnuje doprovodné zákony a daňové a účetní souvislosti!
S velkým důrazem na judikaturu použitelnou i pro novou právní úpravu!

Zákon o obchodních korporacích je základní součástí rekodifikace soukromého práva, která úzce souvisí s novým občanským zákoníkem. Řeší základní podmínky fungování jednotlivých druhů obchodních korporací, strukturu jejich orgánů, odpovědnost jejich členů, vklady a podíly na zisku korporací aj.

Náš komentář jako komplexní pomůcka:

poskytuje ucelený výklad korporátního práva, včetně nezbytných souvislostí s novým občanským zákoníkem,
zahrnuje doprovodné předpisy přijaté v rámci rekodifikace,
doplňuje příslušná ustanovení výkladem daňových a účetních souvislostí,
přináší informace o souvisejících předpisech, českých i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,
obsahuje výňatky z důvodové zprávy,
rozsáhle se věnuje judikatuře použitelné i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,
významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů.

Komentář je zpracován vysokoškolskými pedagogy, advokáty a dalšími autory z řad odborníku na korporátní právo.

Zaměřuje se na všechny důležité aspekty nové právní úpravy korporací a poskytuje potřebný návod pro orientaci v novém právním prostředí.

Je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec.