Zákon o obchodování s ohroženými druhy

312 Kč
Zákon o obchodování s ohroženými druhy
ISBN: 
80-7201-512-5
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 347 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Zákony - poznámková vydání
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
420
Formát: 
A5

Komentář k zákonu č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, je prvním dílem svého druhu v České republice, které se věnuje z pohledu práva podrobně problematice obchodování s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle mezinárodní úmluvy CITES. Zákon nabyl účinnosti od 1. 5. 2004 a je národním prováděcím předpisem k nařízení Rady (ES) č. 338/97 a dalším právním předpisům EU.
Obsahem publikace je nejen vlastní komentář k jednotlivým ustanovením zákona a souvisejícím relevantním ustanovením evropských nařízení, ale také komentář k vybraným skutkovým podstatám trestního zákona či vysvětlující poznámky k Úmluvě CITES a k právním předpisům s problematikou obchodování s ohroženými druhy souvisejících.
Publikace je určena všem, kdo se v praxi zabývají problematikou obchodování s ohroženými druhy, především tedy chovatelům, obchodníkům se zvířaty, provozovatelům zoologických zahrad, pracovníkům státní správy, advokátům, soudcům, studentům a učitelům.