Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání

718 Kč
Zákon o ochraně hospodářské soutěže - komentář
Autor: 
Raus David
Autor: 
Neruda Robert
Podnázev: 
souvisící české i komunitární předpisy
ISBN: 
80-7201-563-X
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 798 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
2. aktualizované a přepracované
Edice: 
Zákony - komentáře
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
672
Formát: 
A5

Publikace obsahuje podrobný a ucelený výklad zákona o ochraně hospodářské soutěže. Jednotlivá ustanovení zákona v aktuálním znění jsou opatřena rozsáhlým komentářem zohledňujícím zejména praktické otázky jejich aplikace a reagujícím na všechny podstatné výkladové otázky, jež bylo zapotřebí při dosavadní aplikaci zákona řešit. Pro vysvětlení dosahu jednotlivých ustanovení zákona komentář popisuje vnitřní provázanost pravidel veřejného soutěžního práva a jejich souvislost s jinými právními předpisy. Výklad jednotlivých ustanovení je podepřen komunitární i dosavadní českou rozhodovací praxí ve všech oblastech hmotného práva (zakázané dohody narušující soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů) i v otázkách procesních. Výklad zákona se zaměřuje nejen na již známá pravidla jeho aplikace, která vyplynula z rozhodovací praxe, ale zabývá se i aktuální problematikou procedurálních otázek řízení o protisoutěžních deliktech vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí. Komentář obsahuje užitečné pasáže poukazující na nově stanovené meze aplikace tuzemské právní úpravy v důsledku přistoupení České republiky k Evropské unii a z toho plynoucí závaznosti komunitárního soutěžního práva i pro vnitrostátní subjekty. Kniha je užitečnou a praktickou pomůckou jak jednotlivým subjektům, které do soutěžních vztahů vstupují, zejména podnikatelům a jejich právním zástupcům, tak široké odborné veřejnosti zajímající se o problematiku soutěžního práva.