Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

1,890 Kč
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích
Autor: 
Jemelka Luboš
Autor: 
Vetešník Pavel
Podnázev: 
Zákon o některých přestupcích, 2. vydání
ISBN: 
978-80-7400-772-9
EAN: 
9788074007729
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 1890 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
2.
Rok vydání: 
2020
Počet stran: 
1056

Komentář zohledňuje nejenom změny v právní úpravě, které nastaly po jejich účinnosti, tedy po 1. 7. 2017, ale poukazuje též na četné změny v souvisejících právních předpisech na které je v textu výkladu odkazováno. Předchozí vydání publikace vysvětlilo řadu sporných ustanovení a institutů obou komentovaných zákonů, ale v době, kdy soudní judikatura ještě neexistovala, takže nebylo ani dosti dobře možné předjímat některé praktické problémy, které tyto zákony v praxi později přinesly. Druhé vydání zohledňuje právní stav k 1. 11. 2019 a reaguje tak na novou judikaturu zejména správních soudů a ustálení odborného pohledu i aplikační praxe na některá sporná ustanovení těchto zákonů.
Komentář svým výkladem přispívá k tomu, aby jednotlivá ustanovení obou zákonů byla nejenom správně pochopena, ale především správně aplikována v praxi.