Zákon o pozemních komunikacích

567 Kč
Zákon o pozemních komunikacích
Autor: 
Kočí Roman
Podnázev: 
6. aktualizované vydání s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí
ISBN: 
978-80-7502-267-7
EAN: 
9788075022677
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 630 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Vydání: 
6.
Rok vydání: 
2018
Počet stran: 
464

Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 3. 2018.

Nové vydání obsahuje všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které v mezidobí od předešlého vydání nabyly účinnosti. Dále je komentář doplněn o novou aktuální judikaturu správních soudů a celkově je text komentáře aktualizován a přizpůsoben platnému právnímu řádu, tj. zejména novým právním předpisům na úseku správního práva (kupř. novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, novele stavebního zákona, novele správního řádu apod.).

Publikace dále obsahuje novelizované a doplněné vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů, se kterými se lze setkat na úseku práva pozemních komunikací, a které jsou užitečným pomocníkem čtenářům této publikace. Součástí komentáře je i aktuální znění prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Kniha je vítanou pomůckou a zdrojem informací pro pracovníky silničních správních úřadů, speciálních stavebních úřadů pro dopravní stavby, pro vlastníky a správce pozemních komunikací, dopravní policisty, strážníky obecních policií či pro orgány územních samosprávných celků. Může také sloužit pro studijní potřeby čtenářů.