Zákon o rodině. Komentář

801 Kč
Zákon o rodině - komentář
Autor: 
Holub Milan
Autor: 
Nová Hana
Autor: 
Sladká Jana
Podnázev: 
a předpisy souvisící
ISBN: 
978-80-7201-668-6
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 890 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
8. aktualizované
Edice: 
Zákony - komentáře
Rok vydání: 
2007
Počet stran: 
752
Formát: 
A5
Poznámka: 

Podle stavu k 1.9.2007

Nové vydání přináší aktualizované úplné znění zákona o rodině podle stavu k 1. září 2007. Každé ustanovení titulního zákona je opatřeno zevrubným, praxí prověřeným komentářem, použitelnou judikaturou a výběrem z dostupné literatury. Toto vydání reaguje kromě přímých novel titulního zákona (např. zákona o registrovaném partnerství) zejména na přijetí nových zákonů v oblasti sociálního zabezpečení. Novinkou je např. institut pěstounské péče na přechodnou dobu nebo domněnka otcovství v případě asistované reprodukce.
V části věnované souvisícím předpisům jsou uvedeny zákony a prováděcí předpisy, které doplňují komplexní pohled na rodinné právo: zákony o sociálně-právní ochraně dětí, o matrikách, jménu a příjmení, o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, o státní sociální podpoře, a také nařízení Rady (ES) o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti. V závěru knihy jsou otištěny mezinárodní smlouvy, které upravují některé otázky rodinného práva (práva dítěte, mezinárodní osvojení).
Kniha je nepostradatelnou pomůckou pro soudce, advokáty, sociální pracovníky a další odborníky, kteří přicházejí s rodinněprávní problematikou do styku, ale odpovědi na své otázky v ní najdou i zájemci z řad široké veřejnosti.