Zákon o rodine. Komentár

1,161 Kč
Zákon o rodine. Komentár
ISBN: 
978-80-7400-359-2
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 1320 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Rok vydání: 
2010
Počet stran: 
655

Ide o prvý komentár k slovenskému Zákonu o rodine z beckovej edície obľúbených „sivých komentárov“.

Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad každého ustanovenia Zákona o rodine systémových vázieb a súvislostí. Obsahuje samozrejme i relevantnú judikatúru.Komentár je určený širokej odbornej verejnosti, advokátom, sudcom, pracovníkom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí, ale môže byť i dôležitou učebnou pomôckou študentov právnických fakúlt. Publikácia ako prvá obsahuje komentár k novému inštitútu striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov o maloleté deti.Komplexnosť a analytický výklad podávaný k jednotlivým ustanoveniam Zákona o rodine je zárukou dlhodobej využiteľnosti tohto komentára. Zárukou kvality sú dlhoročné skúsenosti renomovanej autorky v oblasti rodinného práva. Komentár ponúka v pri výklade jednotlivých ustanovení zákona i návrhy konkrétnych praktických riešení, či názory a stanoviská tam, kde text zákona umožňuje viaceré možné výklady.