Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář

1,771 Kč
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář
ISBN: 
978-80-7179-342-7
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 1990 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
2.
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
1776

- Komentář reaguje na nejrozsáhlejší novelu zákona o rozhodčím řízení účinnou od 1. dubna 2012.
- Přehledná tabulka uvádí rozdíly mezi původním a novelizovaným zněním zákona.
- Titul zpracovává rostoucí množství judikatury a rozhodnutí jsou podrobně rozebrána a provázána s pohledem rozhodovací praxe.
- Publikace jako první přináší nový Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky účinný od 1. 7. 2012.
- Autor komentáře se intenzivně věnuje rozhodčímu řízení v tuzemsku i v zahraničí a je rozhodcem u řady stálých mezinárodních rozhodčích soudů.