Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 2019

584 Kč
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámka
Autor: 
Tomek Petr
Autor: 
Fiala Zdeněk
Podnázev: 
s komentářem, poznámkami a judikaturou
ISBN: 
978-80-7554-234-2
EAN: 
9788075542342
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 649 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
ANAG
Vydání: 
3.
Rok vydání: 
2019
Počet stran: 
856

Publikace je aktualizovanou a zásadně přepracovanou verzí předchozí obdobné publikace.
Co v této publikaci naleznete?

Kniha obsahuje novelizovaný text zákona č. 361/2003 Sb., k němuž je připojen komentář, doplněný výkladem jednotlivých ustanovení zákona s poukazem na některé aplikační problémy a také nedostatky stávající právní úpravy služebního poměru. Text zákona je podložen rovněž aktuální judikaturou vztahující se ke konkrétnímu ustanovení nebo několika ustanovením zákona. Připojené poznámky k některým ustanovením zákona o služebním poměru poskytují přehled o podrobnější úpravě obsažené v navazujících právních předpisech, prováděcích předpisech k zákonu a některých interních předpisech bezprostředně souvisejících s daným ustanovením zákona.
Ideální pomocník pro praxi

Publikace je vhodnou pomůckou pro aplikační praxi a je určena především služebním funkcionářům a pracovníkům personálních útvarů bezpečnostních sborů, a dalšímu odbornému personálu, který se bezprostředně podílí na přípravě rozhodnutí služebních funkcionářů. Současně poslouží všem příslušníkům, vůči nimž se řízení ve věcech služebního poměru vede, aby mohli řádně uplatnit svá práva v tomto řízení a uplatňovat své nároky plynoucí ze služebního poměru.