Zákon o soudech a soudcích. Zákon o státním zastupitelství. Komentář

893 Kč
Zákon o soudech a soudcích. Zákon o státním zastupitelství
Autor: 
Kocourek Jiří
Autor: 
Záruba Jan
ISBN: 
80-7179-761-8
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 940 Kč
Sleva: 
5%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
2. doplněné a přepracované
Edice: 
Beckovy texty zákonů s komentářem
Rok vydání: 
2004
Počet stran: 
606

Publikace reaguje na zásadní změnu právní úpravy postavení soudců a státních zástupců realizovanou v rámci justice vydáním nového zákona o soudech a soudcích, rozsáhlé novely o státním zastupitelství, vydáním nového zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců a soudního řádu správního. Publikace obsahuje výklad jednotlivých ustanovení těchto zákonů, které zahrnují i otázky upravené předpisy prováděcími a souvisejícími, vycházející z dosavadních zkušeností aplikace předchozích právních úprav od roku 1991, zpracovaný zejména se zaměřením na jejich praktickou aplikaci.