Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

1,665 Kč
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizova
Autor: 
Plos Jiří
Podnázev: 
Komentář a výklad náležitostí a podmínek samostatného výkonu profese. (Zákon č. 360/1992 Sb.)
ISBN: 
978-80-7598-172-1
EAN: 
9788075981721
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 1850 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Rok vydání: 
2018
Počet stran: 
1172

Předkládaná publikace je podrobným komentářem zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tedy zákona označovaného jako autorizační zákon.

Publikace je rozdělena do pěti částí. První část je úvodní – zabývá se historickým vývojem profesí architektů, inženýrů a techniků a právními souvislostmi s výkonem těchto profesí s dalšími oblastmi práva, především s právem stavebním a občanským. Druhá část je tvořena samotným komentářem autorizačního zákona, ve kterém je zpracována i relevantní judikatura. Třetí část je tvořena komentářem profesních předpisů České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Čtvrtá část je pak věnována vybraným tématům výkonu profese (např. profesním výkonům, honorářům, základním náležitostem stavby, smlouvám, ochraně práv k nehmotnému majetku, organizaci a řízení kanceláře či správě, řízení a zadávání zakázek a architektonických soutěží). V páté části jsou pak podrobné odkazy na užitečné formuláře a profesní instituce.

Celá publikace je doplněna o přehledná schémata a podrobný věcný rejstřík.

Kniha je určena jak pro právníky, tak především pro samotné architekty, inženýry a techniky činné ve výstavbě, kteří se s právem neustále setkávají v průběhu výkonu svých povolání.

V neposlední řadě je pak určena i studentům fakult architektury, stavebních fakult i fakult právnických.