Zákon o vyvlastnění. Poznámkové vydání 2010

247 Kč
Zákon o vyvlastnění, 2. aktualizované vydání
Autor: 
Janderka Karel
Podnázev: 
2. aktualizované vydání s výkladem k zákonu o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
ISBN: 
978-80-7201-793-5
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 275 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
2.
Rok vydání: 
2010
Počet stran: 
176

Druhé vydání publikace reaguje na zájem o problematiku zásahu do vlastnických práv vyvlastněním a na nedostatek literatury z této oblasti.
Publikace popisuje problematiku vyvlastnění jako krajního zásahu do vlastnických práv. Zákon č. 184/2006 Sb. je opatřen poznámkami a je podán popis vyvlastnění od průběhu vyvlastňovacího řízení, poskytnutí náhrady, včetně možnosti zrušení vyvlastnění. Poznámky jsou opatřeny odkazem na judikaturu. Pro názornější orientaci jsou poznámky doplněny také schématy některých procesních postupů.
Druhé vydání je doplněno zejména o výklad k zákonu č. 416/2009 Sb., který souvisí se zákonem o vyvlastnění a doplňuje jej při řešení zásahu do vlastnických práv u staveb dopravní infrastruktury.
Součástí publikace jsou i účely vyvlastnění vyplývající ze zvláštních předpisů a citace dalších předpisů, kde příslušným k vyvlastňovacímu řízení je jiný orgán než vyvlastňovací úřad.
V závěru publikace jsou uvedeny některé vzory, jako pomůcka pro správní řízení.
Kniha bude praktickou příručkou zejména pro vyvlastňovací úřady, ale i pro další osoby, které se s institutem vyvlastnění setkají. Může být též využita jako učební pomůcka studentů právnických fakult.