Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář

2,390 Kč
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář
Autor: 
Dvořák David
Autor: 
Machurek Tomáš
Autor: 
Novotný Petr
Autor: 
Šebesta
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-7400-651-7
EAN: 
9788074006517
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 2390 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Rok vydání: 
2017
Počet stran: 
1320

Přibližně po deseti letech dochází k zásadní změně v oblasti práva veřejných zakázek. Dvacetkrát novelizovaný zákon č. 137/2006 Sb. nahrazuje zákon. č. 134/2016 Sb., který mj. také nově začleňuje původní zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním. Široký autorský tým tvoří povětšinou právníci z AK MT Legal, s.r.o. Mnozí z autorského týmu byli spoluautory předchozí právní úpravy a podíleli se na konzultační, poradenské, publikační a lektorské činnosti. Taktéž měli možnost se podílet na připomínkách a dotváření textu nové právní úpravy i jeho následném výkladu. Ke zmíněné erudici autorského týmu je třeba uvést, že podrobný komentář, jako jeden z prvních na knižním trhu k nové právní úpravě, předkládá výklad, který autoři považují za aktuální a správný, popřípadě uvádí ke sporným pasážím pro lepší ilustraci i určitou názorovou polemiku. Čtenáři lze doporučit, aby zejména ve sporných příkladech si ověřil aktuální výklad dané otázky.
Předpokladem díla však je, že naplní alespoň částečně očekávání uživatelů, a přispěje tak k dalšímu rozvoji a kultivaci stále se vyvíjejícího a komplikovanějšího právního prostředí.

V rozhovoru, který spoluautor komentáře Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., poskytl v březnu roku 2017 časopisu EPRAVO.CZ, se můžete dočíst mimo jiné následující:„Tím, že je to Velký komentář, tak je velký i rozsahově, (…) takže vlastní výklady k ustanovením jsou skutečně podrobné. V řadě případů mají až podobu jakési právní analýzy. Snažili jsme nezůstat stát před branami výkladových a aplikačních problémů, ale zkusit na tyto problémy vyslovit i nějaký názor, byť na něm nemusí být vždy většinová shoda. Tam, kde řešení problému nebylo možné najít, protože text je skutečně nejasný a bez nějakého autoritativního stanoviska se nedá jednoznačně vyřešit, nabízíme čtenáři alespoň polemiku, případně s nějakým naším doporučením, aby si každý mohl udělat obrázek a třeba sám zvážit řešení.“