Zákoník práce. Komentář. 2. vydání

2,990 Kč
Zákoník práce. Komentář. 2. vydání
Autor: 
Bělina Miroslav
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-7400-317-2
EAN: 
9788074003172
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 2990 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
2.
Rok vydání: 
2015
Počet stran: 
1640

Publikace přináší důkladný, systematický a přehledný výklad základních principů, institutů a jednotlivých ustanovení zákoníku práce. Autoři při zpracování vycházeli z nejnovějších teoretických poznatků a odborné literatury české i zahraniční, zohlednili rovněž aktuální vývoj v judikatuře českých soudů a Evropského soudního dvora.
Od prvního vydání komentáře došlo k zásadním změnám v oblasti soukromého práva, když nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Současně nabyl rovněž účinnosti hlavní změnový zákon přijatý v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, tj. zákon č. 303/2013 Sb. Tento zákon obsahuje mimo jiné i důležitou novelu zákoníku práce právě v návaznosti na nový občanskoprávní kodex.
Druhé přepracované vydání velkého komentáře zákoníku práce proto věnuje mimořádnou pozornost vazbě pracovního práva a nového občanského zákoníku. Současně reaguje na některé další změny, ke kterým došlo v pracovněprávní úpravě od prvního vydání.