Záněty plic v intenzivní medicíně

920 Kč
Záněty plic v intenzivní medicíně
Autor: 
Ševčík Pavel
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072622781
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 1000 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2004
Počet stran: 
189
Formát: 
195x280 mm
Poznámka: 

Recenzenti

MUDr. Jozef Firment, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

MUDr. Otakar Nyč

Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, Ústav lékařské mikrobiologie

Záněty plic jsou u nás v současnosti nejčastějšími infekčními chorobami, které mohou způsobit úmrtí, a jsou rovněž nejčastějšími nozokomiálními infekcemi na pracovištích intenzivní medicíny. S rostoucím průměrným věkem obyvatelstva riziko pneumonií narůstá. Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů plic vyžaduje spolupráci odborníků řady oborů. Na přípravě této monografie se sešel tým zkušených odborníků z řad anesteziologie a intenzivní medicíny, pneumologie, mikrobiologie, infekčního lékařství, radiologie, chirurgie. Čtenářům se tak do rukou dostává kniha, která zpracovává problematiku závažných zánětů plic z komplexního pohledu.

Publikace získala Cenu rektora Masarykovy univerzity v Brně jako nejlepší publikační počin za rok 2004.

Obsah:

1. Úvod

1.1. Historické aspekty (J. Skřičková, P. Ševčík)

1.2. Definice a závažnost zánětů plic (J. Skřičková)

2. Dělení zánětů plic, epidemiologie a etiologie

2.1. Dělení pneumonií (J. Skřičková, P. Ševčík)

2.2. Epidemiologie a etiologie komunitní pneumonie (M. Votava, V. Jindrák)

2.3. Epidemiologie a etiologie nozokomiální pneumonie (M. Votava, V. Jindrák)

2.4. Epidemiologie a etiologie aspirační pneumonie (M. Votava, V. Jindrák)

2.5. Epidemiologie a etiologie tuberkulózy a mykobakterióz (F. Salajka)

2.6. Pneumonie u imunokompromitovaných pacientů (J. Skřičková, M. Votava, V. Jindrák)

3. Patogeneze, patofyziologie a rizikové faktory zánětů plic

3.1. Mechanismy protiinfekční obrany plic (J. Skřičková, M. Votava)

3.2. Patogeneze, patofyziologie a rizikové faktory komunitní pneumonie (J. Skřičková)

3.3. Patogeneze, patofyziologie a rizikové faktory nozokomiální pneumonie (I. Chytra, P. Ševčík, V. Zvoníček)

3.4. Patogeneze, patofyziologie a rizikové faktory aspirační pneumonitidy a pneumonie (V. Zvoníček)

3.5. Patogeneze, patofyziologie a rizikové faktory tuberkulózy plic (J. Skřičková, F. Salajka)

3.6. Patogeneze, patofyziologie a rizikové faktory pneumonií u HIV-negativních imunokompromitovaných nemocných (J. Skřičková, M. Votava)

4. Projevy zánětů plic a jejich vyšetřování

4.1. Anamnéza a fyzikální nález (J. Skřičková, F. Salajka, P. Ševčík)

4.2. Základní laboratorní nálezy a jejich interpretace (J. Skřičková)

4.3. Zobrazovací metody v diagnostice pneumonií (T. Nebeský)

4.4. Odběry materiálu na mikrobiologické vyšetření v diagnostice pneumonií (J. Skřičková, P. Pavlík)

4.5. Mikrobiologická diagnostika pneumonií a její interpretace (M. Votava, V. Jindrák)

5. Diferenciální diagnostika pneumonií z pohledu klinika (J. Skřičková)

5.1. Diferenciální diagnostika postižení trachey, bronchů a plicního parenchymu infekční etiologie

5.2. Diferenciální diagnostika plicního postižení neinfekční etiologie

6. Komplikace pneumonií

6.1. Pleurální výpotek (J. Skřičková)

6.2. Empyém hrudníku (J. Skřičková, I. Čapov)

6.3. Plicní absces (J. Skřičková)

6.4. Gangréna plic (I. Čapov)

6.5. Komplikace tuberkulózy plic (F. Salajka)

6.6. Syndrom akutní dechové tísně (ARDS) (V. Šrámek, I. Chytra)

7. Léčba pneumonií

7.1. Indikace k přijetí na lůžko intenzivní medicíny a obecné zásady antimikrobiální léčby (J. Skřičková)

7.2. Antimikrobiální léčba

7.3. Kyslíková léčba, neinvazivní a invazivní umělá plicní ventilace (I. Chytra, V. Šrámek, P. Ševčík)

7.4. Léčba ARDS (V. Šrámek, I. Chytra)

7.5. Péče o hemodynamiku (V. Šrámek, P. Pavlík)

7.6. Vnitřní prostředí, výživa, podpora imunity (V. Šrámek, I. Chytra, P. Pavlík)

7.7. Dechová rehabilitace a fyzioterapie (I. Chytra, P. Pavlík)

7.8. Terapeutická punkce hrudníku a terapeutická hrudní drenáž (I. Čapov)

8. Prevence zánětů plic

8.1. Prevence komunitní pneumonie (J. Skřičková)

8.2. Prevence nozokomiální pneumonie (I. Chytra, P. Ševčík, M. Votava, V. Jindrák, V. Zvoníček, J. Skřičková)

8.3. Prevence aspirační pneumonie (V. Zvoníček)

8.4. Prevence pneumonie u HIV-negativních imunokompromitovaných nemocných (J. Skřičková)

9. Postižení plic u infekce HIV/AIDS (S. Snopková, P. Chalupa)

9.1. Definice, epidemiologie, etiologie a výskyt

9.2. Rizikové faktory, patogeneze a patofyziologie

9.3. Projevy zánětů plic a jejich vyšetřování u HIV/AIDS

10. Chyby a omyly v diagnostice a léčbě pneumonií

10.1. Chyby a omyly v diagnostice pneumonií (J. Skřičková, T. Nebeský, D. Burgetová)

10.2. Chyby a omyly v léčbě pneumonií (J. Skřičková, D. Burgetová)

11. Snímková dokumentace

Rejstřík