Zobrazení hlavy. Metodika vyšetřování, anatomie, patologie, klinika

1,619 Kč
Zobrazení hlavy. Metodika vyšetřování, anatomie, patologie, klinika
ISBN: 
80-7254-904-9
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 1799 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Triton
Vydání: 
2. aktualizované
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
658

PŘEDMLUVA KE DRUHÉMU VYDÁNÍ

Jaké jsou důvody přepracování a rozšíření monografie Zobrazení hlavy?

Lékařská veřejnost projevuje trvalý zájem o tuto téměř encyklopedicky zpracovanou, atlasu se blížící publikaci, která se mimo jiné stala součástí povinné literatury před atestacemi z oboru radiologie. Za šest let od prvního vydání považují autoři za vhodné doplnit knihu o nové poznatky a rozvíjející se zobrazovací metody.

Co je nového ve druhém vydání Zobrazení hlavy?

Nakladatel výrazně zlepšil typografickou a technickou kvalitu knihy, zejména obrazové části. Menší počet klinicky zajímavých obrazů však prezentujeme navzdory jejich horšímu technickému stavu.
Provedli jsme technické opravy textu a některých obrazů z prvního vydání knihy.
Rozšířený kolektiv autorů částečně aktualizoval monografii, zůstává však mnoho rezerv. Prezentace nových poznatků i zobrazovacích metod byla limitována ochotou jednotlivých autorů k jejich realizaci. Proto odkazujeme na zvětšený seznam literatury uvedený v závěru knihy.
První vydání knihy z roku 2000 mělo 417 stránek A4 formátu a obsahovalo 990 obrazů. Druhé upravené a rozšířené vydání je větší přibližně o polovinu stránek i vyobrazení. Obsahuje 658 stran A4 formátu, 40 tabulek a celkem 1 773 obrazů, z nichž 1 515 tvoří snímky různých zobrazovacích metod (nejčastěji CT) a 258 představují topograficko-anatomické kresby. 172 topograficko-anatomických obrazů, převážně z prvního vydání monografie, namaloval prof. MUDr. Ervín Černý, DrSc.
Popisky i grafickou úpravu obrazů a kompozici obrazových stránek včetně zhotovení barevných fotografií vytvořil Bohumil Markalous.

Nové a/nebo zásadně rozšířené kapitoly

* Jsou doplněny a zkvalitněny obrazy a schémata v kapitolách Anatomie ve většině oddílů a přidány fotografie lebky a lební baze
* Do kapitol Patologie jsou přidány některé zajímavé obrazové nálezy
* Multidetektorová (multislice) CT - MDCT
* Virtuální zobrazení CT
* Magnetická resonance
* Ultrasonografie doplněna o vyšetřování slinných žláz a paranazálních dutin B metodou
* Pozitronová emisní tomografie (PET)
* Pozitronová emisní tomografie kombinovaná s výpočetní tomografií (PET/CT)
* Navigovaná chirurgie
* Systémové choroby s projevy rinosinusitid
* Dekomprese orbity a zrakového nervu
* Konvenční rentgenografie zubních a alveolárních lézí
* Kapitola Slinné žlázy rozšířena o podčelistní a podjazykovou žlázu
* Krční páteř
* Hlavové nervy
* Otvory a kanálky lební baze
* Cévní onemocnění hlavy a krku - intervenční angiografie - neuroradiologie
* Digitální radiografie

V monografii Zobrazení hlavy znázorňujeme splanchnokranium i neurokranium (definice viz s. 298), avšak nezobrazujeme v celé šíři mozek. Důvodem je, že problematika zobrazování i klinických nálezů mozku jenatolik odlišná a rozsáhlá, že jsme ji vzhledem k zaměření hlavních autorů záměrně nezahrnuli do knihy.

Bohumil Markalous

OBSAH

Seznam zkratek v textu
Seznam zkratek v popisu obrazů
Uspořádání obrazů
Poděkování
Památce prof. MUDr. Ervína Černého, DrSc.
Předmluva k prvnímu vydání
Udělení Ceny Josefa Hlávky za rok 2000
Předmluva ke druhému vydání
Historie, vznik a význam zobrazovacích metod
1 METODIKA VYŠETŘOVÁNÍ ZOBRAZOVACÍMI METODAMI
1.1 Výpočetní tomografie
1.1.1 Princip
1.1.2 Denzita tkání (Hounsfieldovy jednotky)
1.1.3 Protokol vyšetření CT, topogramy, kontrastní látky
1.1.4 Konvenční rentgenografie nebo CT paranazálních dutin?
1.1.5 CT paranazálních dutin v koronární rovině
1.1.6 CT paranazálních dutin v axiální rovině
1.1.7 Rekonstrukční snímky CT
1.1.8 Vysokorozlišovací CT (high resolution CT, HRCT)
1.1.9 Trojrozměrná (trojdimenzionální, 3D) CT
1.1.10 CT cisternografie v diagnostice rinolikvorey a otolikvorey
1.1.11 Multidetektorová (multislice) CT (MDCT)
1.1.12 Virtuální zobrazení CT
1.2 Magnetická rezonance
1.2.1 Princip
1.2.2 Intenzita signálu ve výsledném MR obraze
1.2.3 Kontrastní látky
1.2.4 MR angiografie
1.2.5 Protokoly vyšetření MR
1.3 Digitální subtrakční angiografie (DSA)
1.4 Ultrasonografie (US)
1.5 Pozitronová emisní tomografie (PET)
1.6 Pozitronová emisní tomografie kombinovaná s výpočetní tomografií (PET/CT)
1.7 Navigovaná chirurgie
1.8 Indikace a volba zobrazovací metody
2 NOSNÍ DUTINA, PARANAZÁLNÍ DUTINY A NOSOHLTAN
2.1 Anatomie
2.1.1 Vývojové poznámky
2.1.2 Nosní dutina a laterální nosní stěna
2.1.3 Paranazální dutiny
2.1.4 Cévní a nervové zásobení
2.1.5 Obrazová část - koronární a sagitální rovina
2.1.6 Obrazová část - axiální rovina
2.2 Endoskopická endonazální chirurgie
2.2.1 Koncepce metody a patofyziologické poznámky
2.2.2 Indikace
2.2.3 Technické vybavení
2.2.4 Názvosloví operací
2.2.5 Pooperační hojení
2.2.6 Operační komplikace
2.2.7 Endoskopické nálezy
2.3 Patologické stavy
2.3.1 Anatomické a slizniční variace
2.3.2 Chirurgicky nebezpečné oblasti rinobaze
2.3.3 Rinosinusitidy
2.3.4 Systémové choroby s projevy rinosinusitid
2.3.5 Sinusogenní zánětlivé komplikace
2.3.6 Cysty a mukokély
2.3.7 Nádory a nádorům podobné léze nosu a paranazálních dutin
2.3.8 Nádory a nádorům podobné léze nosohltanu a/nebo infratemporální jámy
2.3.9 Likvorové píštěle
2.3.10 Dekomprese orbity a zrakového nervu
2.3.11 Pooperační stavy
2.3.12 Korelace CT s operačními nálezy
2.3.13 Korelace ultrasonografie s konvenční rentgenografií
3 OBLIČEJOVÝ SKELET
3.1 Anatomie
3.1.1 Obličejové kosti
3.1.2 Temporomandibulární kloub
3.2 Patologické stavy
3.2.1 Vývojové anomálie
3.2.2 Nádory a nádorům podobné léze
3.2.3 Úrazy
3.2.4 Nemoci temporomandibulárního kloubu
3.2.5 Názvosloví operací
3.2.6 Konvenční rentgenografie zubních a alveolárních lézí
3.2.7 Diferenciální diagnóza radiologických nálezů obličejového skeletu a paranazálních dutin
4 ORBITA
4.1 Anatomie
4.1.1 Skelet
4.1.2 Pojivové tkáně a topografické rozdělení prostorů orbity
4.1.3 Zrakový nerv
4.1.4 Slzný aparát
4.1.5 Cévní zásobení
4.2 Patologické stavy
4.2.1 Přehled onemocnění
4.2.2 Vývojové anomálie očnice
4.2.3 Záněty očnice
4.2.4 Nádory a nádorům podobné léze
4.2.5 Úrazy očnice
4.2.6 Endokrinní (tyreoidální) orbitopatie
4.2.7 Ultrasonografie - indikace a patologické nálezy
5 SLINNÉ ŽLÁZY
5.1 Anatomie
5.2 Patologické stavy
6 LEBKA A KRČNÍ PÁTEŘ
6.1 Anatomie
6.1.1 Lebka
6.1.2 Krční páteř
6.2 Rentgenové a MR patologické nálezy
7 LEBNÍ BAZE
7.1 Anatomie
7.1.1 Vnější spodina lební (basis cranii externa)
7.1.2 Vnitřní spodina lební (basis cranii interna)
7.1.3 Hlavové nervy
7.1.4 Otvory a kanálky lební baze
7.1.5 Obrazová část - axiální rovina
7.1.6 Obrazová část - koronární rovina
7.1.7 Obrazová část - parasagitální a sagitální rovina
7.2 Patologické stavy
7.2.1 Přehled onemocnění
7.2.2 Vývojové anomálie
7.2.3 Nádory a nádorům podobné léze
7.2.4 Úrazy
7.2.5 Nemoci kosti
7.2.6 Cévní komprese mozkových nervů
8 SPÁNKOVÁ KOST A STATOAKUSTICKÉ ÚSTROJÍ
8.1 Anatomie
8.1.1 Skladba spánkové kosti a statoakustické ústrojí
8.1.2 Vnitřní zvukovod a průběh lícního nervu spánkovou kostí
8.1.3 Cévní zásobení
8.2 Patologické stavy
8.2.1 Vývojové anomálie
8.2.2 Záněty
8.2.3 Otogenní zánětlivé komplikace
8.2.4 Nádory a nádorům podobné léze
8.2.5 Úrazy
8.2.6 Nemoci kosti
8.2.7 Názvosloví operací
8.2.8 Příčiny nedoslýchavosti, tinitu, závratí a obrn lícního nervu
9 TURECKÉ SEDLO A HYPOFÝZA
9.1 Anatomie
9.2 Patologické stavy a názvosloví operací
9.2.1 Přehled onemocnění
9.2.2 Názvosloví operací
10 CÉVY HLAVY A KRKU
10.1 Anatomie
10.2 Cévní onemocnění hlavy a krku - intervenční angiografie - neuroradiologie
10.2.1 Nevaskulární výkony na krku
10.2.2 Perkutánní vertebroplastika
10.2.3 Vaskulární intervence - obecné zásady
10.2.4 Endovaskulární léčba aneuryzmat mozkových tepen
10.2.5 Endovaskulární léčba piálních arteriovenózních zkratů
10.2.6 Intrakraniální arteriovenózní zkraty (AVF)
10.2.7 Perkutánní transluminální angioplastika (PTA) a stentování tepen odstupujících z oblouku aorty
10.2.8 Epistaxe a metody léčby
10.2.9 Předoperační a paliativní embolizace tumorů hlavy, krku a páteře
10.2.10 Nádory spodiny ústní a hltanu - intraarteriální chemoterapie
10.2.11 3D angiografie - možnosti diagnostiky v oblasti hlavy a krku
Dodatek k oddílu 1 - Digitální radiografie
Dodatek k oddílu 1.1.1, 1.1.11 - Výpočetní tomografie
Základní literatura
Ostatní literatura
O autorech
Rejstřík